Nederland
Training | MachinetrainingenIPAF - Hoogwerkertraining (internationaal erkend)

Omschrijving en doel van de training

Deze hoogwerker training is specifiek bedoeld voor werknemers bij industriële bedrijven die in de (petro)chemie of in het buitenland werkzaamheden verrichten en gebruik maken van een hoogwerker (SOG).

Veilig werken met een hoogwerker vereist meer dan een instructie van het bedieningspaneel. Om uw veiligheid en de veiligheid van mensen in de directe omgeving te waarborgen, is een goede kennis nodig van de werking van de machine. Steeds meer opdrachtgevers eisen zelfs dat op hun werk- of bouwlocatie uitsluitend personen met een voltooide, erkende opleiding een hoogwerker mogen bedienen. Wij bieden een praktische IPAF-hoogwerkertraining aan volgens internationaal erkende normen.

Het IPAF-opleidingsprogramma is ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals uit de hoogwerkerindustrie en als enige door de TÜV gecertificeerd op grond van de minimum standaardvereisten, zoals vermeld in de ISO-norm 18878.

Tevens draagt deze training bij aan het verhogen van de efficiency, het verminderen van (bijna) ongevallen en storingen aan de machine. Daarnaast wordt het veiligheidsbewustzijn van de deelnemers verhoogd.

Inhoud

In de IPAF-norm zijn de verschillende soorten hoogwerkers onderverdeeld in categorieën. Klik hier voor een overzicht van deze categorieën (.pdf). U kunt per dag voor meerdere categorieën worden opgeleid. Iedere training bestaat uit een theoriedeel (algemeen) en een praktijkdeel (per categorie). De deelnemers leggen voor ieder deel een internationaal erkend examen af.

Opmerkingen

De IPAF - hoogwerkertraining wordt internationaal erkend als bewijs van het veilig en professioneel kunnen bedienen van een hoogwerker. U ontvangt na succesvolle deelname aan de training een IPAF-certificaat en een PAL Card voor gebruik op de werklocatie. Deze worden per post toegestuurd.

Direct contact


Wilt u ook bevoegd worden? Neem contact op met één van onze medewerkers

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

OneCall
 • Bij u op locatie of in één van onze trainingscentra
 • Ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals
 • Internationaal erkend en geaccepteerd
IPAF Hoogwerkertraining

Onderwerpen

 • Definitie hoogwerkers, modellen en typen
 • Diverse aandrijfmotoren
 • Welk type gebruiken bij welke werkzaamheden
 • Wettelijke bepalingen
 • Voertuiginspectie
 • Dagelijks onderhoud
 • Veiligheidsvoorzieningen
 • Machine specifiek deel
 • Praktijkoefeningen op vastgesteld parcours

Direct inschrijven

Praktische informatie

 • Locatie: Groepstraining op elke gewenste locatie met een goedgekeurd trainingslokaal of in één van onze Boels trainingscentra
 • Duur: 1 dag van maximaal 8 uur
 • Max. groepsgrootte: Afhankelijk van het aantal categorieën. Wij helpen u hiermee graag verder
 • Ingangseisen: Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar
 • Certificering: Internationaal erkend en geaccepteerd / Arbo-wet / ARAB-codex
 • Geldigheidsduur: 5 jaar

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de training?

OneCall