Project IQ-PassZeeland Refinery

Zeeland Refinery

Het stroomlijnen van toegangsprocessen en contractormanagement is de basis van GoWorkforce. Onlangs hebben wij de software mogen uitrollen bij Zeeland Refinery. De kracht van GoWorkforce komt extra tot zijn recht bij de aankomende grote onderhoudsstop. Alle contractors die werkzaam zijn op de site worden verplicht vooraf hun werknemers aan te melden in de GoWorkforce Cloud Software. De werknemers ontvangen vervolgens een uitnodiging om de aanmeldprocedure te voltooien en de #Helix e-learning modules te volgen. Alleen als dit proces vooraf voltooid is krijgen de werknemers toegang tot de site.

Alle gegevens worden opgeslagen in het persoonlijke account van de medewerker welke ze zelf kunnen beheren. Zeeland Refinery heeft zekerheid betreffende de verplichte documenten en vereiste kwalificaties van de werknemers. Door de integratie met #EAL zijn alle relevante gegevens ook direct bekend in het toegangscontrole systeem. Dit geheel zorgt voor een aanzienlijk sneller proces en zo kunnen de werknemers op de bewuste maandagochtend, bij de start van de shut down, snel starten met de werkzaamheden. Om corona veilige toegangen te realiseren heeft IQ-Pass bovendien nog extra tourniquets geplaatst.

IQ-Pass is trots op deze mooie samenwerking en wenst Zeeland Refinery een goede en veilige onderhoudsstop toe!