Project IQ-PassVolledige toegangscontrole voor twee schepen tijdens onderhoudsperiodes
iqpass-project-taqa-heerema1.jpg

Volledige toegangscontrole voor twee schepen tijdens onderhoudsperiodes

Volledig inzicht wie zich op welk moment waar bevindt op een terrein met een dagelijkse bezetting van tussen de 500 en 600 personen.

De Heerema Group is een speler van formaat in de maritieme olie- en gas industrie. De kerncompetentie van Heerema Marine Contractors is het transporteren, installeren en verwijderen van offshore faciliteiten. Hieronder vallen o.a. permanente en tijdelijke constructies, onderzee pijpleidingen, infrastructuren in ondiepe, diepe en zeer diepe wateren. Vanzelfsprekend komen dan ook bij het onderhoud aan de schepen van Heerema Group veel en complexe werkzaamheden kijken.

De Balder, een van Heerema’s kraanschepen, ligt voor onderhoud in Rotterdam. Er ligt echter tijdens dit onderhoud nog een ander schip in de haven, het ‘Hotel Schip’, waar onderhoudsmedewerkers van verschillende nationaliteiten aan boord verblijven. Dit resulteert in verschillende zones waarop toegangscontrole uitgevoerd dient te worden.

Voor De Balder werd het volledige toegangscontroleproces ingericht tijdens het 3 maanden lange onderhoud. Na een zorgvuldige raming werd het benodigde aantal personen en bijbehorende middelen, zoals het type tourniquets, hekwerk en eventuele slagbomen, vastgesteld. In samenwerking met de partijen Heerema en Seris Security is de software achter de toegangscontrole doorontwikkeld tot een maatwerk oplossing. Hiermee heeft Heerema een sterke basis waarin conformiteit met wet- en regelgeving gegarandeerd is. Verdere invulling van de software zorgde voor maximale eenstemmigheid met interne regelgeving.

Voor Hotel Schip kunnen contractors hun arbeiders via GoWorkforce aanmelden voordat zij zich melden bij de poort van de haven. Alle gegevens, inclusief paspoortgegevens, eventuele werkvergunningen en certificaten, dienen voorafgaand ingevoerd te worden. Als de ploegen zich melden bij de portier wordt na een laatste ID-Scan een toegangspas uitgegeven waarop alle rechten voorgeprogrammeerd zijn.

Voor beide schepen  is er volledig inzicht wie zich op welk moment waar bevindt. In het geval van calamiteiten maakt een real-time rapport zichtbaar welke personen zich nog in welke gebieden bevinden. Op een terrein met een dagelijkse bezetting van tussen de 500 en 600 personen is dit onmisbaar.