Česká republika

Pronájem bez čekání?

800 192 192

Práškový hasicí přístroj

Kód 14590
Práškový hasicí přístroj
Cena Cena na požádání

Detaily

Požární třída
  • A, B & C
Doba nástřiku (sek)
  • 25
Délka (cm)
  • 18
Hmotnost při naplnění (kg)
  • 19.9

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH a bez nákladů na údržbu, palivo, olej, broušení a opotřebení, přepravu, čištění, doplňky, různé příslušenství, a bez případných nákladů na ochranu životního prostředí, krytí způsobené škody, krádeže a poškození ohněm.

Ceny za den jsou založeny na pronájmu/používání po dobu max. 24 hodin a ceny za týden na pronájmu/používání po dobu max. 168 hodin, s výjimkou strojů s počítadlem hodin; u těchto strojů je cena za den založena na 8 provozních hodinách a cena za týden na 40 provozních hodinách. Za vyšší počet provozních hodin se účtuje příplatek.

Cena za víkend (pátek až neděle) je založena na pronájmu/používání po dobu max. 72 hodin (neděle není započtena).

Vlastnosti

  • velká schopnost hašení
  • do místností s vysokým rizikem požáru
  • není vhodný pro hašení přístrojů pod napětím
  • zbytková hasicí látka
  • možnost přerušení pro zaměřené a dávkované hašení
  • Přeprava v osobním automobilu