Wynajem bezpośredni? +48 602 30 00 30

Oświadczenie dotyczące prywatności

Wprowadzenie

Firma Boels Polska Sp.z o szanuje prywatność wszystkich użytkowników swojej strony internetowej oraz usług i przetwarza dane osobowe w sposób ściśle poufny. Dane osobowe są przez nas wykorzystywane w celu optymalizacji naszych usług oraz jak najszybszego i najprostszego przetwarzania Państwa zamówień. Państwa dane będą wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie za Państwa zgodą.

W niniejszym oświadczeniu przeczytają Państwo, w jaki sposób obchodzimy się z odnośnymi informacjami i do jakich celów je wykorzystujemy.

Jaka jest podstawa prawana przetwarzania danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujmy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Boels Polska Sp.z o., ul. Połczyńska 114A, 01-304 Warszawa;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – privacy@boels.com;
  • Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Ciebie ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

Kto jest odpowiedzialny za moje dane osobowe?

Oświadczenie dotyczące prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych przez Boels Polska Sp.z o i powiązanych z nią spółek (zwanych dalej „Boels”). Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Boels. Państwa dane osobowe nie są przez nas sprzedawane podmiotom trzecim.

Jakie dane osobowe są przechowywane?

Przechowywane dane dotyczą danych przekazanych nam przez Państwa i danych zebranych podczas odwiedzin naszych kanałów online. Dotyczy to takich czynności jak:

 • Odbiór i dostawa naszych produktów: podczas wynajmu lub zakupu naszych produktów przetwarzamy przekazane nam przez Państwa dane osobowe. Na przykład: imię i nazwisko, adres i dane finansowe.
 • Utworzenie konta: przekazane nam przez Państwa dane podczas tworzenia konta, takie jak adres e-mail i nazwa użytkownika.
 • Zamawianie produktów lub usług poprzez naszą stronę internetową lub aplikację: przekazane nam przez Państwa dane podczas zamawiania produktu (np. katalogu), takie jak adres e-mail.
 • Korzystanie ze stron internetowych i aplikacji: dane pozostawione podczas korzystania ze stron internetowych i aplikacji, takie jak odwiedzone strony.


W jaki sposób moje dane osobowe są wykorzystywane?

Dane osobowe mogą zostać wykorzystane do:

 • Przetwarzania zamówień i zwrotów
 • Tworzenia kont osobistych
 • Kontaktowania się w przypadku problemów lub pytań odnośnie zamówienia
 • Informowania o nowych / zmienionych usługach
 • W celach marketingowych, takich jak wysyłanie newsletterów i ofert spersonalizowanych
 • Tworzenia analiz służących ulepszaniu naszych usług
 • Tworzenia informacji dla kadry kierowniczej na potrzeby rozwoju produktów i usług
 • Zapobiegania nadużyciom i niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług

 Jak długo moje dane są przechowywane?

Boels przechowuje Państwa dane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane i przetworzone lub nie dłużej, niż jest to wymagane przez prawo.

Jakie są moje prawa?

W każdym momencie mają Państwo prawo do informacji dotyczących Państwa danych osobowych. Jeżeli Państwa dane są nieprawidłowe, niekompletne lub nie mają zastosowania, mogą Państwo złożyć wniosek o ich zmianę / usunięcie. Jeżeli chcą Państwo zażądać swoich danych, usunąć je lub zmienić, mogą Państwo złożyć taki wniosek poprzez privacy@boels.com. Aby uniknąć nadużyć, możemy Państwa poprosić o adekwatną identyfikację.

Nie będziemy mogli usunąć Państwa danych w przypadku ustanowionego prawnie obowiązku ich przechowywania, takiego jak przepisy księgowe, lub gdy istnieją inne powody prawne, aby takie dane przechowywać, takie jak niespłacone długi.
 

W jaki sposób moje dane osobowe są zabezpieczone?

Boels wykorzystuje zarówno techniczne jak i organizacyjne środki w celu zabezpieczenia danych osobowych, takie jak np. szyfrowanie informacji wrażliwych i zarządzanie kontrolą dostępu do naszych siedzib oraz jego autoryzacja dla ograniczonych grup pracowników. Ciągle udoskonalamy nasze środki bezpieczeństwa w przypadku rozwoju i postępu technicznego.

Strony internetowe firmy Boels mogą oferować możliwość przejścia do innych stron internetowych, niepowiązanych z Boels. Boels nie ma kontroli nad treścią lub innymi funkcjami tych witryn ani stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść lub funkcje.

Korzystanie z cookies

Boels korzysta z cookies. Cookie to mały plik, który jest wysyłany wraz zawartością naszej strony internetowej i zapisywany przez przeglądarkę na Państwa komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie.

Nasza strona internetowa korzysta z cookies w celu ułatwienia logowania na niej, umożliwienia dodawania artykułów do koszyka i zapamiętywania Państwa ustawień i preferencji. Mogą Państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce, ale może to wpłynąć negatywnie na wygodę korzystania ze strony internetowej.

Cookies mogą Państwo usunąć samodzielnie, ponieważ są one przechowywane na Państwa komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie. W celu usunięcia plików cookies należy zapoznać się z instrukcją obsługi swojej przeglądarki.

Pliki cookies osób trzecich 

Boels korzysta z cookies osób trzecich w celu gromadzenia danych statystycznych dla narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics i Hotjar. Boels korzysta z tych usług w celu uzyskania wglądu w sposoby korzystania ze strony internetowej przez użytkowników.

Informacje gromadzone przez Google są w jak największym stopniu anonimowe. Podkreślamy, że Państwa adres IP nie jest przechowywany.

Zmiany w oświadczeniu dotyczącym prywatności

Oświadczenie dotyczące prywatności może zostać zmienione. W celu sprawdzenia zmian prosimy odwiedzić niniejszą stronę.

Kontakt

Boels Polska Sp.z o
ul. Połczyńska 114A
01-304 Warszawa
Poland
E-mail: privacy@boels.com
Telephone: (22) 736 76 44

Niniejszym oświadczeniem dotyczącym prywatności informujemy Państwa o sposobie zarządzania Państwa danymi osobowymi. Jeżeli w związku z powyższym oświadczeniem będą Państwo mieć pytania, prosimy o e-mail na adres privacy@boels.com.

Jak jeszcze możemy Ci pomóc?

Nasi specjaliści chętnie wyjaśnią Ci wszystkie szczegóły.

Kontakt